EL NIDO, ALISTO!

El Nido Foundation's Information, Education, and Communication Campaign on COVID Protocols

Ang paglilingkod at pagmamalasakit sa komunidad ay naipahahatid sa iba’t ibang kaparaanan. Walang makaaawat sa hangarin ng EL NIDO FOUNDATION na makatulong, at walang makapipigil sa adhikain nitong magpalaganap ng edukasyon.

Ang mga serbisyong pampamayanan ay sinisikap ng EL NIDO FOUNDATION na mabilis na maipaabot sa mga mamamayan. Sa layuning patuloy na maging ligtas ang lahat sa banta ng COVID-19, ilang paalala ng pagmamalasakit ang ipinaskil sa iba’t ibang lugar na madaling mababasa at palaging makikita. Pinapagunita nito ang mga safety protocols na dapat gawin ng bawat isa upang maprotektahan ang kanilang mga sarili at ang buong komunidad. EL NIDO, ALISTO!

Barangay Aberawan

Health Center in Barangay Barotuan

Health Center in Barangay Mabini

Barangay Sibaltan

Barangay Manlag Health Center

Installation of IEC tarp in Bucana Health Center

Tarp in a waiting shed in Barangay Pasadeña

Waiting shed in Sitio Maranlao, Teneguiban

Installation of IEC tarp in Barangay Villa Libertad

Barangay hall compound in Villa Paz. Assisted by the Barangay Tanod, BEANS, BHW